วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

http://www.thaicreate.com/

เว็บเซอร์วิซเป็นลักษณะในรูปแบบของการออกแบบโมเดลสื่อสาร ในลักษณะของการกระจาย,การติดต่อสื่อสารที่เป็นตัวกลาง โดยโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารคือ SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็นโพรโทคอลในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นโพรโทคอลการสื่อสารในระดับ Application Layer หรือในระดับ แอปพลิเคชันโดยอาศัยผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล อย่างเช่น HTTP, SMTP โพรโทคอลพัฒนารากฐานมาจาก XML โดยมาตรฐานของ SOAP ปัจจุบันอยู่เวอร์ชัน 1.2 เอกสารสามารถดูได้ที่ W3C (ที่มา www.Thaicreate.com)

w3schools.com

เป็นเว็บไซต์ที่รวมรวมความรู้ ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม การเรียกใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น HTML CSS XML JAVASCRIPT ASP PHP SQL และอื่น ๆ เป็นการเรียนแบบออนไลน์ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมสามารถทำการรันโค้ดโปรแกรมได้เลย เสีย ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด มีแบบทดสอบหลังการเรียนให้ทดสอบความสามารถของผู้ที่เข้ามาศึกษา หรือท่านใดต้องการใบเกียรติบัตรหรือใบรับรองว่าผ่านการทดสอบจาก w3schools.com ก็สามารถทำได้แต่ต้องเสียค่าสอบประมาณ 95 ดอลล่าร์ ประมาณ สองพันกว่าบาท การสอบจะสอบออนไลน์ผู้ที่จะผ่านการทดสอบ จะต้องได้คะแนน มากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จึงจะได้รับใบรับรอง
PHP, ASP, ASP.NET, VB.NET, C#, Java, jQuery, Mobile, Android, Windows Phone, iOs, iPhone, iPad,... Free Tutorials Online Examples
Thailand PHP ASP ASP.NET , jQuery,Mobile, Android, Windows Phone, iOs , iPhone , iPad, .NET Framework 1.x, 2.x, 3.x, 4.x (VB.NET,C#) Tutorials References Examples
thaicreate.com
สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท

http://www.thaicreate.com/ เว็บเซอร์วิซเป็นลักษณะในรูปแบบของการออกแบบโมเดลสื่อสาร ในลักษณะของการกระจาย,การติดต่อสื่อสารที่เป็นตัวกลาง โดยโ...